ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1.1 A WeShop Kft. (székhely: 1121 Budapest, Eötvös út 47-53. E. ép. 1. em. 8.; cégjegyzékszám: 01-09-337529; adószám: 26246343-2-43; a továbbiakban „Szervező) mint az alábbi termékvásárláshoz nem kötött fogyasztói promóciós játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezője kijelenti, hogy az általa szervezett Játékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, cselekvőképes személyek vehetnek részt, akik (i) a Szervező által üzemeltett ROKSH oldal METRO házhozszállítás szolgáltatásának területén (Budapest 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1111, 1112, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1123, 1124, 1125, 1126, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1171, 1172, 1173, 1174, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1188, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1237, 1238, 1239, 1529; Szentendre, Budakalász, Pomáz, Csobánka, Solymár, Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Üröm, Pilisborosjenő, Érd, Érd Park, Érd Érdliget, Budaörs, Törökbálint, Diósd, Biatorbágy, Páty, Telki, Remeteszőlős, Budakeszi, Budajenő, Nagykovácsi, Gödöllő, Dunakeszi, Csömör, Nagytarcsa, Kistarcsa, Kerepes, Mogyoród, Fót, Vecsés, Üllő, Gyömrő, Szigetszentmiklós, Halásztelek, Dunaharaszti, Maglód, Ecser, Gyál, Szeged) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, (ii) a 2. pontban megjelölt időszak alatt feltöltenek a https://www.bevasarlas.roksh.com/karacsonyi-receptverseny-recept-feltoltes oldalon egy általuk elkészített receptet képpel, valamint (iii) hozzájárulnak az 1.2 pontban meghatározott személyes adataik kezeléséhez és jelen játékszabályzathoz (a továbbiakban: „Játékszabályzat”).


1.2. A Játékba a https://www.bevasarlas.roksh.com/karacsonyi-receptverseny-recept-feltoltes oldalon a Játékos nevének és e-mail címének megadásával regisztrálhat a Játékos.


1.3. A Játék időtartama alatt egy Játékos több receptet is feltölthet, így nő az esélye a nyerésre.


1.4. A Játékosnak az 1.1. pont szerinti regisztrációja során kifejezetten és feltétel nélkül tudomásul kell vennie és el kell fogadnia a megfelelő jelölőnégyzet (checkbox) bejelölésével jelen Játékszabályzatot és az adatkezelés feltételeit.


2. A JÁTÉK IDŐTARTAMA


A Játék 2021. 12. hó 10. napján 00 óra 00 perc 01 másodperctől 2021. 12. hó 27. napján 23 óra 59 perc 59 másodpercig tart.


3. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI


3.1. A nyereményjátékban való részvételhez a https://www.bevasarlas.roksh.com/karacsonyi-receptverseny-recept-feltoltes oldalra kell saját receptet képpel és szöveges leírással feltölteni a 2. pontban megadott időszak alatt.


3.2. A Játékban csak az érvényes regisztrációval rendelkező, jelen Játékszabályzatnak megfelelő Játékosok vehetnek részt. A Szervező fenntartja a jogot a Játékszabályzatnak egyébként megfelelő, azonban bármely ok miatt – így akár szándékos magatartás, akár véletlen elütés, technikai hiba, stb. – nem valós adatokat megadó Játékosok kizárására, és az olyan Játékosok kizárására is, akik nem megengedhető tartalmakat töltenek fel (például obszcén képet).


3.3. A Szervező kifejezetten kizárja felelősségét a Szervező ellenőrzési körén kívül eső körülményekből fakadó károkért, így például az olyan károkért, amik a kapcsolati hibából, a szerver számítógépek teljesítményéből, a hálózati leterheltségből, a hálózati torlódásból, a lefedettségből, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat hibájából fakadnak.


3.4. Amennyiben a Játékos nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételek bármelyikének, úgy az érintett Játékost a Szervező egyoldalú döntése alapján a Játékból kizárhatja. A Játékból a Szervező egyoldalú, indokolás nélküli döntése alapján kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó profillal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék.


3.5. A jelen pontban meghatározott és – mindezeken túl – az általában tisztességtelen magatartást tanúsító, azaz a Játék végeredményét meg nem engedett módon befolyásoló vagy ezt megkísérlő Játékosok is kizárásra kerülhetnek, és kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek vagy a Játékban közreműködő partnereknek, illetve Játékosoknak okoztak.


3.6. A Szervező és a Játékban közreműködő partnereik fenntartják a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, továbbá a https://www.bevasarlas.roksh.com/ oldal rendszerébe történő bármilyen jellegű illetéktelen beavatkozás, behatolási kísérlet, vagy erre irányuló magatartás, továbbá egyéb módon jogsértő magatartás esetén a Játékból bárkit, aki ezen magatartások valamelyikét elköveti, tanúsítja, vagy azzal összefüggésbe hozható, indokolás nélkül egyoldalú döntés alapján kizárjanak, vagy a Játékosok regisztrációját illetőleg a szavazatait részben vagy egészben töröljék.


4. NYEREMÉNY


4.1. A Játék ideje alatt a Játékosok az alábbi nyereménytárgyakat nyerhetik meg:
- Fődíj: METRO
bevásárlás a ROKSH.com -on keresztül 50 000 Ft értékben ingyenes kiszállítással
- 2. díj: METRO
bevásárlás a ROKSH.com -on keresztül 30 000 Ft értékben ingyenes kiszállítással 
- 3. díj: METRO
bevásárlás a ROKSH.com -on keresztül 20 000 Ft értékben ingyenes kiszállítással

- 4. díj: 1 db 10x felhasználható ingyen kiszállítást biztosító kupon (a ROKSH.com -on, a METRO -ból történő bevásárlásra érvényes)
- Különdíj: 3 db Blaupunkt GS 02 Mobiltelefon és eGPS Tracker ingyenes kiszállítással


4.2. A nyereménytárgyak készpénzre, bármilyen egyéb kedvezményre vagy más üzleticélú juttatásra nem válthatók át. Előre nem látható, a Szervező érdekkörén kívül eső körülmények bekövetkezésének esetére a Szervező fenntartja a jogot, hogy alternatív nyereménytárgyat ajánljon fel a nyerteseknek, a meghirdetett nyereménytárggyal azonos értékben, azzal, hogy azt a nyertes köteles elfogadni.


4.3. A Szervező kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a nyereménytárgy átadását követően azok felhasználásával összefüggésben a nyertesnél, illetve harmadik személynél felmerülhetnek. A Szervező kizárólag a jelen Játékszabályzat szerinti nyereménytárgyak átadására vállal kötelezettséget, az átadásra kerülő nyeremények minőségéért és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokért a nyereményt biztosítót terheli felelősség, akit a Szervező a nyertes Játékosnak megnevez.


4.4. Nyertesek
A játék nyersei a https://www.bevasarlas.roksh.com/karacsonyi-receptverseny oldalra feltöltött fotók alatti szívek (like-ok) száma alapján kerülnek meghatározásra. A nyertesek a Játékszabályzat 2. pontjában meghatározott időszak lezártáig leadott szavazatok alapján kerülnek meghatározásra. A különdíjat független zsűri ítéli meg, szubjektív szempontok alapján.

Egy személy - habár több recepttel nevezhet - egy nyereményre jogosult.

5. A NYEREMÉNYTÁRGYAK ÁTADÁSA


5.1. A Szervező a 4.1. pontban megjelölt nyereménytárgyak nyerteseit e-mailben, legkésőbb a Játék lezárását követő héten értesíti a nyereményről, valamint a nyereménytárgyak átvételének részleteiről.


5.2. A Szervező a 4.1. pontban írt nyereménytárgyakat a Játék lezártát követő 70 naptári napon belül futárszolgálattal juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által megadott magyarországi címére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet sikertelen, a Szervező a nyereménytárgy kézbesítését másodjára a Játékos költségére vállalja a fenti időtartamon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy nyereménytárgy átvételére sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így nyereménytárgy átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyereménytárgy átvételére újabb lehetőséget a második sikertelen kiküldést követően nem tud biztosítani. Ezt követően a Szervező központi irodájában, a 1121 Budapest, Eötvös út 47-53. E. ép. 1. em. 8. cím alatt lehetséges a nyereményt átvenni a játék lezárultát követő 70 napig. Amennyiben a nyertes e határidő végéig sem veszi át nyereményét, úgy az arra való jogosultságát elveszti.


5.3. A Szervező a nyereményjáték nyerteseinek nevét a Játék lezárultát követő maximum 365 naptári napig jogosult közzétenni a https://www.bevasarlas.roksh.com/karacsonyi-receptverseny weboldalon, valamint egyéb online platformokon. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve, lakhelye (kizárólag a település megjelölésével) jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékba történő jelentkezéssel kifejezetten, minden korlátozás nélkül hozzájárul.


5.4. A Szervező időbeli korlátozás nélkül kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek a nyereménytárgyat azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a megadott adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy amennyiben a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt bármely személyi feltételnek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, illetve Játékban résztvevő partnereit semmilyen felelősség nem terheli.


5.5. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A nyeremények kézbesítésével járó szállítási költséget, a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően, egyszeri alkalommal a Szervező viseli.


6. ADÓZÁS


A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a jelen nyereményjáték távközlési eszközök útján szervezett promóciós játéknak minősül, mely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. Ennek fényében, figyelemmel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 76. § (5) bekezdésére, a személyi jövedelemadót a kifizetőnek kell befizetnie. Ugyanakkor, az eredeti blokkok/számlák postai beküldésének költségei és a nyeremény esetleges személyes átvételével kapcsolatos költségek (ideértve a kétszeri sikertelen kézbesítés esetén felmerülő utazási költségeket is), valamint a fődíj átvételével kapcsolatban az utazási költségek a nyertes Játékost terhelik.


7. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL


A Játékról részletes információk a https://www.bevasarlas.roksh.com/karacsonyi-receptverseny weboldalon érhetők el. A Játékról nem teljes körű információk érhetőek el a reklámanyagokon, illetve a különböző médiumokban elhelyezett hirdetéseken keresztül. A Játékosok a Játékkal és a juttatásokkal kapcsolatos további információkért a support@roksh.com e-mail címre írhatnak.


8. ADATVÉDELEM


8.1. Az adatkezelés célja és fogalma
A Játékos kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatait a Szervező a Játék lebonyolítása érdekében
- a nyertesek azonosítása,
- kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás,
- nyeremények feladása/átadása
-  a nyertes kihirdetése
céljából kezelje.


Bármely Játékos e-mail címének megadásával, valamint a regisztráció vagy a nyertessel való kapcsolatfelvétel során megadott egyéb adatainak (pl. név, cím, telefonszám stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz részt a Játékban.
 

A Játékos abban az esetben vehet részt a Játékban, ha az adatkezeléshez megadja a kifejezett, egyértelmű és határozott hozzájárulását, amit a regisztrációs folyamat során egy ún. checkbox, azaz jelölőnégyzet kipipálásával tehet meg. E felelősségvállalásra tekintettel, egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Játékost terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.
 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.


8.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés a Játékos önkéntes, kifejezett hozzájárulásán alapul, melyet a Játékos a regisztráció során, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával ad meg. A Játékban való részvétellel és adatainak közlésével a Játékos elfogadja, hogy személyes adatainak kezelésére kerül sor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően, illetve a jelen pont szerinti és a Szervező honlapján található adatkezelési tájékoztatás alapján. A megadott adatok valóságtartalmáért a Játékost felelősség terheli. A hiányos, téves, továbbá valótlan adatszolgáltatás a Játékból való kizárást vonja maga után. A jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor Szervező különös tekintettel vette figyelembe a GDPR, az Infotv., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit.


8.3. Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen Játékszabályzat tekintetében Adatkezelőnek minősül a Játék Szervezője, a WeShop Kft. (székhely: 1121 Budapest, Eötvös út 47-53. E. ép. 1. em. 8.; cégjegyzékszám: 01-09-337529; adószám: 26246343-2-43).
 

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen Játékszabályzat tekintetében Adatfeldolgozónak minősül a Szervező informatikai partnere, az esetlegesen megbízott közjegyző és a nyereményt kézbesítő futárcég.


8.4. Adatkezelő által kezelt adatok köre és célja:
Név (vezetéknév és keresztnév) – regisztráció, azonosítás, kapcsolatfelvétel, nyeremények átadása és nyertes kihirdetése
E-mail cím – regisztráció, azonosítás, kapcsolatfelvétel és nyeremények átadása
Lakcím –nyeremények átadása és nyertes kihirdetése
Telefonszám – kapcsolattartás

 

Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Játékos számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyezhet el. A cookie-k célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Játékos képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Játékos tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
 

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Játékos bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Játékos külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.


8.5. Az adatkezelés és feldolgozás elvei és módja


8.5.1. Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Játékszabályzat rendelkezéseinek megfelelően kezeli.


8.5.2. A Játékhoz elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Játékos hozzájárulása alapján, a vonatkozó hatályos jogszabályok teljes körű betartása mellett, kizárólag célhoz kötötten használja fel.


8.5.3. Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Játékszabályzatban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
 

Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Játékost tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.


8.5.4. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.


8.5.5. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen Játékszabályzatban meghatározott személyeken kívül harmadik félnek át nem adják. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Játékos beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, ezáltal nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók bizonyos, jogszabályok által nem tiltott esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni-, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Játék biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Játékos elérhető személyes adatait.


8.5.6. Az Adatkezelő rendszere a Játékosok aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Játékosok által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.


8.5.7. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Játékost, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.


8.5.8. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását, jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít.


8.6. Az adatkezelés időtartama


8.6.1. A Játék során megadott adatokra vonatkozó adatkezelés legfeljebb a nyeremények átadásáig, illetve – a nyertes Játékosok esetén – a Játék lezárultát követő maximum 365 naptári napig tart.


8.6.2. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén, vagy a Játékos által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Játékos regisztrációjának megszűntetésével egyidejűleg személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.


8.6.3. A hírlevél küldéssel kapcsolatban a személyes adatok kezelésére a hírleveléről történő leiratkozásig vagy a hírlevél küldő szolgáltatás megszűnésének napjáig kerül sor.
- Hírlevél küldése
Játékos a weboldalon, a vásárlás során a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.
A kezelt adatok köre és célja:
név – azonosítás
e-mail cím – hírlevél kiküldése

 

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.
 

Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.
 

Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy adatainak további kezeléséhez megerősítést nem ad.
 

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint a support@roksh.com e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.
 

Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: WeShop Kft., 1121 Budapest, Eötvös út 47-53. E. ép. 1. em. 8.
 

Az Adatkezelő a hírlevél listát három évente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.
 

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.
 

Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.


8.7. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása és felhasználási jogok


8.7.1. A Játékos az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja a support@roksh.com e-mail címre küldött, vagy a Szervező székhelyére (1121 Budapest, Eötvös út 47-53. E. ép. 1. emelet 8.) postai úton megküldött levelében.
 

A fenti nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai a Szervező nyilvántartásából törlésre kerülnek.
 

A Játékosok ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérhetik személyes adataik helyesbítését is.


8.7.2. Játékos a fentieken kívül ingyenesen, indokolás nélkül, bármikor kérheti az adatai törlését („elfeledtetéshez való jog”) vagy azok kezelésének korlátozását, vagy e-mailben a support@roksh.com e-mail címen, vagy postai levél útján a WeShop Kft., 1121 Budapest, Eötvös út 47-53. E. ép. 1. emelet 8. címen. Adatkezelő és Adatfeldolgozók a törlési kérelemének kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodnak az adatkezelés megszüntetéséről, és törlik a Játékost a nyilvántartásukból. Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a Játék érvényes időtartamának befejezése előtt következik be személyes adatai kezelésének korlátozása vagy törlése, a Játékosnak a Játékban való részvétele – a nyereményre való jogosultságával együtt – megszűnik.
 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremények átadása előtt kérelmezi.


8.7.3. A Játékos személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott, vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a support@roksh.com e-mail címen tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Játékos egyértelműen beazonosítható.
 

Az e-mailben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Játékos regisztrált e-mail címéről küldi, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Játékost más módon is beazonosítsa.
 

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Játékosnak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatainak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Játékos adatait.


8.7.4. Játékos kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Játékos kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését. A Játékos által az adott szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott személyes adatok a szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók.
Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatóak helyre. A Játékos kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Játékos vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Játékos vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.


8.7.5. A Játékos kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Játékos ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Játékos továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Játékos igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.


8.7.6. A Játékos tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen,
 

(i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
 

(ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy
 

(iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 

A Játékos tiltakozhat továbbá személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok ebből a célból nem kezelhetőek tovább. Az Adatkezelő a Játékos tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.


8.8. Adatfeldolgozás


8.8.1. Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb megjelölt Adatfeldolgozókat veszi igénybe.


8.8.2. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.


8.8.3. Az Adatkezelő jogosult ellenőrizni az Adatfeldolgozók munkáját.


8.8.4. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.


8.9. Külső szolgáltatók


Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben külső szolgáltatókat vesz vagy vehet igénybe, amely külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.


8.9.1. A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Játékos által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A külső szolgáltatók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.
 

Az Adatkezelő a külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Játékosokat.


8.9.2. Regisztrációt vagy belépést könnyítő külső szolgáltatók
 

Az Adatkezelő a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködik olyan külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a Játékosok számára. Ezen együttműködés keretében egyes személyes adatok (pl. IP cím, e-mail, regisztrációs név) e külső szolgáltatók által az Adatkezelő és/vagy az Adatfeldolgozók részére átadásra kerülhetnek. E külső szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják.


8.9.3. Web analitika és hirdetés-kiszolgáló külső szolgáltatók
 

A szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az Adatkezelő web analitikai és hirdetés-kiszolgáló külső szolgáltatókkal működik együtt.
 

E külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Játékos IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintás mérők használatával biztosítják a szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.
 

Az e külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Játékos készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintás mérők visszautasítására nincs lehetőség.
 

E külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.
 

Az Adatkezelővel együttműködő web analitikai és hirdetés-kiszolgáló külső szolgáltatók: Facebook Inc.; Google LLC.


8.10. Adattovábbítási lehetőség
Jelen játékkal kapcsolatban nincs adattovábbítás.


8.11. Egyéb rendelkezések
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyen az adatbiztonság követelményének.

 

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, és a szerződés teljesítésében részt vevő Adatfeldolgozók a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben; azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adják át. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja. A Játékos elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés Adatkezelő erőfeszítései ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Játékosnál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.
 

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.
 

Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
- nyertesség esetén nevüket és lakhelyüket (kitelepülés megjelölésével) a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a nyereményjáték weboldalán, egyéb online platformokon.
- részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését minden változtatás és eltérés nélkül.


8.12. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntéssel bármikor módosítsa. A módosítás a Játékossal szemben akkor válik hatályossá, ha a Játékos következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Játékosok beleegyezésének kikérésére nincs szükség.


8.13. Jogorvoslati lehetőségek az adatkezeléssel kapcsolatban
A Játékosok jogorvoslati lehetőségeit – többek között – a GDPR 77-79. cikk, az Infotv. 22-23. §-ai tartalmazzák. A Játékosok bármikor tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, amelyet az Adatkezelő csak a GDPR, és az Infotv. szerinti kivételes esetekben tagadhat meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli, hogy a felvilágosítás megtagadására a jogszabályok mely rendelkezése alapján került sor. A Játékos a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, de a per – a Játékos választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Azt, hogy az Adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Ha az Adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Játékos személyiségi jogát megsérti, a Játékos sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Játékos személyiségi jogának sérelmét az Adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Játékos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők munkatársaink is a support@roksh.com e-mail címen.
 

A Játékos az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is fordulhat.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK


A regisztráció bármely hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Játékos adatainak megváltozásáért, technikai problémákért, a kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért Szervezőt, illetve a Játékban résztvevő partnereit semmilyen felelősség nem terheli, azt kifejezetten kizárják. Szervező a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között nyereménytárgy gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.
 

Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai vagy hasonló hibáért.
 

Amennyiben a nyertes a Szervező által futárszolgálattal megküldött üzleti célú juttatását a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.
 

A Szervező kizárja a felelősséget minden, a http://www.bevasarlas.roksh.com/ weboldalt, illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszer üzeneteket kapnak a nyertes/nem nyertes vagy bármely egyéb státuszukat illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. Az adattárolás a WeShop Kft. szerverén történik.
 

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt egyéb módon sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja merül fel, úgy a Játékost azonnali hatállyal egyoldalú döntése alapján kizárja a Játékból.
 

Bármilyen külső, nem a weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok regisztrációjába, stb. a Játékos azonnali kizárását eredményezi.
 

A Btk. 375 § törvénye alapján az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás tényállását valósítja meg, aki jogtalan haszonszerzés végett információs rendszerbe adatot bevisz, az abban kezelt adatot megváltoztatja, törli, vagy hozzáférhetetlenné teszi, illetve egyéb művelet végzésével az információs rendszer működését befolyásolja, és ezzel kárt okoz, bűntette miatt – ötmillió forintig terjedő értékhatár esetében - három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a jelen Szabályzat szerint szabályozott adatkörben az összes üzleti célú juttatás átadása előtt kérelmezi.
 

Amennyiben a Játék időtartama alatt nem érkezik legalább 72 regisztráció, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az eredetileg meghirdetett számú üzleti célú juttatásnál kevesebbet adjon át.
 

A Szervező a nyertes Játékosok névsorát a https://www.bevasarlas.roksh.com/karacsonyi-receptverseny weboldalon illetve társult social felületeken (Facebook, Instagram), nyilvánosságra hozza a Játék lezárását követő hét végéig.
 

A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve és lakhelye (csak település megjelölésével) jelenik meg.
 

Ha a Játékos a regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 

A Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weboldal nem vagy csak korlátozottan használható, ugyanakkor jelzés esetén haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
 

Bármilyen, a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező egyoldalú döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.
 

A Szervező bármikor – így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján, vagy bármely egyéb okból – jogosult jelen Játékszabályzatot egyoldalúan módosítani, ideértve a Játék megszüntetését is, azzal a feltétellel, hogy az ilyen módosítás vagy kiegészítés nem eredményezheti a Játékosok megtévesztését.
 

A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni vis major esetén is.
 

A módosítás tényéről Szervező a Játékosokat a http://www.bevasarlas.roksh.com/ oldalon keresztül tájékoztatja.
 

Jelen Játékszabályzatra a magyar és uniós jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

 

 


Budapest, 2021. 12. 04.
 

Főzz profi

-ek alapanyagaival!

Mask Group.png

A hozzávalókat rendeld meg a ROKSH-on a METRO-ból!