Group 9581.png
ALDI logo good.png

A ROKSH - ALDI Csobbanj a nyereményekre 

hivatalos Játékszabályzata

A WeShop Kft. (Székhely: 1121 Budapest, Eötvös út. 47-53. E. ép. 1. em. 8., továbbiakban: „Szervező”) „Csobbanj rá!” címmel promóciós játékot (a továbbiakban „Játék”) szervez. 

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal azt a Facebook és az Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot a Játékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult.

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék szervezéséért és tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. Más személyt – különösen az ALDI Magyarország Bt.-t – a Játékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult.

A Játékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Játékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

 

A játék időtartama

2021. 07. 01. 00:01 – 2021. 07. 31. 24:00

A Játék menete

A játék indulásának időpontjában a Szervező által üzemeltetett ROKSH Facebook oldalán (https://www.facebook.com/ROKSH.hungary/) kihelyezésre kerül egy felhívó poszt, amelyben a Játékhoz tartozó link kerül feltüntetésre. Továbbá a Szervező, illetve a Szervező Partnerei különböző hirdetési csatornák segítségével népszerűsíti a Játékot.

Azok között, akik 2021.07.01. napja és 2021.07.31. napja között igénybe veszik a Szervező által üzemeltetett ROKSH Személyes Bevásárlói szolgáltatását az ALDI vonatkozásában, azaz a http://www.roksh.com weboldalon keresztül az ALDI Magyarország Bt. termékeire 5.000,- Forintot (azaz ötezer forintot) meghaladó online rendelést adnak le (a továbbiakban: Rendelés, Rendelni), és elektronikusan regisztrálnak (a továbbiakban: Regisztráció, Regisztrálni) a Játékra az e-mail címük és a teljes nevük megadásával, illetve elfogadják a Játék Szabályzatát és a Szervező Adatkezelési Szabályzatát, részt vesznek a sorsolásban. A Játékra való regisztráció az alábbi weboldalon (a továbbiakban: Regisztrációs felület) lehetséges: https://share.hsforms.com/1l191uLNYS1G8udZPFTDQ4Q4zugz

A Játékban való részvételhez elég egyetlen alkalommal rendelni a fent meghatározott időszakban, azonban korlátlan számú rendelés adható le. Több rendelés esetén, nem szükséges több alkalommal a Regisztrációs Felületen regisztrálni. Egy Résztvevő a Játék időtartama alatt kizárólag egy e-mail címmel jogosult regisztrálni a Regisztrációs felületen. A Játékos növelheti esélyét a nyeremények sorsolásán, ha több alkalommal ad le Rendelést. Egy játékos maximum 1 (egy) darab nyereményt nyerhet meg a promóció során.

A Játékban való részvételhez a Regisztrációs felületen ugyanazt az e-mail címet szükséges megadni, mint amelyet a Résztvevő a http://www.roksh.com weboldalon megadott kapcsolattartási e-mail címként a rendelés leadásakor.

A Résztvevő a Játékban nem vesz részt, amennyiben a Játék időtartama alatt:

 • a Résztvevő nem ugyanazzal az e-mail címmel Regisztrál és adja le a Rendelést, vagy

 • csak Rendelést ad le, de nem Regisztrál, vagy

 • csak Regisztrál, de Rendelést nem ad le, vagy

 • a leadott rendelés nem haladja meg a 5.000,-Ft-ot, azaz a ötezer forintot, vagy 

 • a www.roksh.com weboldalon a leadott rendelés nem az ALDI-ra vonatkozik, hanem egy másik a weboldalon elérhető Kereskedőre.

A Résztvevők kizárólag a saját személyes adataikkal vehetnek részt a Játékban. Amennyiben a Játékos nem a saját személyes adataival vesz részt a Játékban, a Játékkal kapcsolatos, személyes adatokból fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Rendelés leadásának határideje, a rendelés weboldalon keresztül történő sikeres online fizetés időpontját jelenti. A Regisztráció határideje, a regisztráció beérkezésének határidejét jelenti. Egy Regisztráció akkor tekinthető beérkezettnek, ha a jelen Játék időtartama alatt a Szervező rendszerében a Regisztráció rögzítésre került. A Regisztráció beérkezési időpontja a Magyarországon érvényes időzóna alapján kerül meghatározásra.

Nyeremények

A játékszabálynak megfelelően a Játékben résztvevők között az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:

 • 1.db Fémvázas medence

 • 1. db SUP deszka

 • 1. db Csepel Budapest A Kerékpár 28”

 • 4. db Blaupunkt GS 02Mobiltelefon és eGPS Nyomkövető (nyertesenként egy darab)

A nyereménytárgyak részletes leírását a I.sz. melléklet tartalmazza.

Sorsolás és értesítés

A nyeremények sorsolására 2021. augusztus 2. napján 10:00 órakor a Szervező irodájában (1119 Budapest, Pajkos utca 50.) kerül sor. A sorsolás nem nyilvános. A sorsolás menetéről a Szervező jegyzőkönyvet készít.

A sorsolás során minden nyereményre egy-egy nyertest (tehát összesen 7 nyertest) sorsol ki a Szervező, illetve nyereményenként három-három tartalék nyertes is kisorsolásra kerül. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válhatnak Nyertessé, amennyiben az eredeti Nyertes(ek) részvétele a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint érvénytelenné válik. A tartaléknyertesek aktiválása sorsolási sorrendben történik. Egy Résztvevő kizárólag egy nyereményt nyerhet meg. Amennyiben egy nyereményt egy nyertes megnyert, akkor a további nyeremények sorsolásában nem vesz részt.

A Szervező megvizsgálja, hogy a jelen Játékszabályban meghatározott kritériumoknak megfelelnek-e a Nyertesek.

A sorsolás eredményét a Szervező a nyereményjáték oldalán teszi közzé, legkésőbb 2021. augusztus 8. napjáig.

(https://www.bevasarlas.roksh.com/csobbanjanyeremenyekre

A nyerteseket, az általunk megadott Emailben a Szervező értesíti. A nyerteseknek 10 naptári napon belül vissza kell igazolniuk a nyertes pontos nevével és szállítási címének magadásával. Ha ez nem történik meg, vagy a kisorsolt nyertes megsértette a jelen szabályzatot, vagy nem felel meg a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek, akkor a nyertes elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és a sorsolási sorrendben első tartaléknyertes válik jogosulttá, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesre. A Tartaléknyertesek a sorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyeremény átvételére, amennyiben a nyeremény nyertese vagy az előtte álló Tartaléknyertes a nyereményt nem veszi át, vagy a részvétele bármely okból utóbb érvénytelenné válik, részvétele nem felel meg a jelen szabályzatban írt feltételeknek vagy a nyeremény nyertes a Játékból egyéb okból kizárásra kerül. A nyeremények kiszállításához szükséges adatok nyertesek általi megadásától számított 90 naptári napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a nyertesek megkapják a nyereményüket, pótnyertes esetén pedig a szükséges adatok megadásától számított 90 naptári nap áll rendelkezésére a Szervezőnek a nyeremény eljuttatására a nyerteshez. 

Részvételi jogosultság

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik. Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói.

A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a Játékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). E mellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. A résztvevők kizárás esetén a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetők. 

Felelősség kizárása

A játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért a Szervező a játék folyamatos, zavartalan működését nem tudja garantálni. A Szervező a Facebook működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért.

A Szervező felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a ROKSH Személyes Bevásárlási Szolgáltatása csak korlátozott területen érhető el. Arról, hogy a szolgáltatás aktuálisan mely területen érhető el, a Résztvevő a www.roksh.com weboldalon tájékozódhat, az irányítószáma megadását követően. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játék időtartama alatt az elérhető szállítási területet módosítsa. A Szervező felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a www.roksh.com weboldalon irányítószámonként és időpontonként eltérő mennyiségű rendelés leadása lehetséges. Amennyiben a leadott rendelések száma elérte a maximum leadható rendelések számát, a Szervező nem köteles új rendelési lehetőséget biztosítani. Amennyiben a Résztvevő emiatt, vagy mert a szolgáltatás az általa kiválasztott irányítószámon egyáltalán nem elérhető és így nem tud a www.roksh.com weboldalon rendelést leadni, a Játékben nem vehet részt. A Szervező az ebből fakadó minden felelősségét kizárja. Amennyiben a felhasználó a fenti vagy bármilyen egyéb okból nem tud a weboldalon rendelést leadni, kártérítést a Szervezőtől nem követelhet.

A játék idő előtti befejezése

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Játékor bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

 

A nyeremenyjáték befejezésének módosítása

A Szervező jogosult a Játék befejezésének határidejét módosítani, saját döntése alapján.

Egyéb rendelkezések

A nyeremények készpénzre át nem válthatók.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Játékszabályzat mindenkor érvényes változata az alabbi oldalon elérhető: https://www.bevasarlas.roksh.com/csobbanjanyeremenyekre

A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is, amennyiben a Nyertesek erre írásban felhatalmazzák a Szervezőt, és az ügyintézéshez szükséges adatokat a Szervező rendelkezésére bocsájtják. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a Nyertesek semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; a Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja. A Nyeremények egyszeri kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli.

Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

A Nyereményeket a Szervező vagy a Szervező által megbízott futárszolgálat juttatja el Játékos által a megadott magyarországi címre. A Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére sor kerüljön. Ha a Játékos jelen pontban írt együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget és így a Nyeremény átadása a Nyertes részére meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. Amennyiben a Nyeremény visszaérkezik a Szervezőhöz sikertelen kézbesítés miatt, a Szervező a Nyeremény kézbesítésére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. Ebben az esetben a Játékos a sikertelen kézbesítést követő 7 napon belül átveheti a Szervezőtől a 1119 Budapest, Pajkos utca 50. címen, a Szervezővel egyeztetett időpontban a Nyereményt. Amennyiben a Játékos nem veszi át a nyereményt a fenti határidőben, akkor új Nyertes kerül kisorsolásra. E körben a Szervező kizárja kártérítési, illetve egyéb felelősségét.

Amennyiben a Nyeremény a kiszállítás során megsérül, Szervező felhívja a Nyertes figyelmét, hogy a csomagot ne vegye át, hanem a futárral vetessen fel erről jegyzőkönyvet a helyszínen és a csomagot küldje vissza Szervező részére az ügy kivizsgálása érdekében. A csomag átvételét követően a Szervező a nyereményre vonatkozóan reklamációt nem fogad el.

A Szervező a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget és garanciát nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét, ajándékát nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. Ez nem vonatkozik arra az esetre, amennyiben az átvételre azért nem kerül sor, mert a csomag sérülése folytán a Nyertes annak átvételét megtagadja.

A Nyertesek által megadott adatok hibája miatt (pl.: címelírás) a Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A promócióban megjelent nyeremények csak illusztrációk, a változtatás jogát a Szervező fenntartja.

Adatkezelési szabályok

A Játékos a játékban való részvétellel, elfogadja a ROKSH Adatvédelmi Szabályzatát.

A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. 

A Játékos a Regisztrációval feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, továbbá nyertessége esetén nevét és lakóhelyét (kizárólag a településnév feltüntetésével) a nyerteslista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait a Szervező és a Játék lebonyolításában részt vevő személyek a Játék lebonyolítása céljából a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék;

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Fődíj átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen Játékhoz, továbbá későbbi reklám/promócióhoz történő felhasználásához, idő-, területi- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül.

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során a jelen szabályzatban és az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból felhasználja.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1119, Budapest, Pajkos utca 50. címen vagy az gdpr@roksh.com email címen.

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a korábban direktmarketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos).

A játékosnak promóció lebonyolítása céljából felvett személyes adatait a Szervező a promóció lebonyolítását követő 6 hónapig őrzi meg. A Szervező adó-nyilvántartási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatokat 8 évig őrzi meg.

Játékos, mint a személyes adatok kezelésével érintett írásban az alábbiakat kérelmezheti az

adatkezelőtől:

a) tájékoztatást személyes adatai kezeléséről (feldolgozásáról),

b) személyes adatai helyesbítését, és

c) személyes adatai törlését (zárolását).

Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező székhelye, vagy a Játékos lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

Budapest, 2021. 07. 01.

 

1. sz. melléklet – A Nyereményjátékban részt vevő termékek listája

I. számú melléklet

- Fődíjak: 

- 1 db (egy darab) ALDI Intex acélcső vázszerkezetű medenceszett 457 x 122 cm (0 x ma) takaró- és talajvédő ponyvával és szűrőberendezéssel.

Kíváló minőségű acélcső vázszerkezetű medence

Erős és tartós a strapabíró fóliánka köszönhetően

Vízkapacitás: kb 16 805 liter 90% os töltöttség esetén

A szűrőberendezés teljesítménye: kb 3 400 l/óra

Takaró- és talajvédő ponyva

Méret: 457 x 122 m (0 x ma)

Tömeg: kb. 66 kg

3 év jótállás

Szűrőpumpa; biztonsági létra levehető létrafokokkal

 

- 1 db (egy darab) SUP deszka: CRANE felfújható állószörf.

• kezdők és haladók részére egyaránt alkalmas
• felfújható, stabil, kiváló minőségű szerkezet a tökéletes evezési élményhez
• csúszásmentes felület és csomagrögzítő háló
• könnyű és állítható alumíniumevezővel
• tartozékok: nagy teljesítményű pumpa, praktikus hordtáska, biztonsági bokapánt és javítókészlet
• max. terhelhetőség: kb. 115 kg
• tömeg: kb. 14 kg
• méret (felfújt állapotban): kb. 300 x 75,5 x 15 cm (ho x szé x ma)

 

- 1 db (egy darab) Csepel Budapest B tipusú 28-as, 7 sebességes, city kerékpár acél vázzal, bordó színben. Elől-hátul V-fékkel, Shimano váltóval.

Váz+villa VÁZ+VILLA BUDAPEST ACÉL "B" 7SP.  28-as 19"

Váltó VÁLTO HÁTSO SHIMANO RDTX31B TARTOVAL

Váltókar VÁLTOKAR SHIMANO JOBB REVO 7SP. 

Váltó RACSNI 7-ES SHIMANO MFTZ077428

Középcsapágy HAJTOMÜCSAP. M.BLOKK 119/122MM 

Hajtómű HAJTOMÜ 170MM 46T 3/32"

Lánc LÁNC 1/2"X3/32" KMC Z50

Láncvédő LÁNCVÉDÖ 46F MÜA. +FELFOGÓLEMEZ 

Pedál PEDÁL NON SLIP  (GOLYOS)

Fék FÉK V ALU. SACCON 110MM 

Fékkar FÉKKAR V PÁR ALU/PLAST SACCON 

Kormányfej KORMÁNYSZÁR 22,2X240 ACÉL/ALU FEKETE

Korm.csapágy KORMÁNYCSAPÁGY 1" MENETES CART. 

Kormány KORMÁNY 25,4 CITY ACÉL 600X70 FEKETE 

Hangjelző CSENGÖ DOM FEKETE

Markolat MARKOLAT HERRM PRIMERGO DD14AR JOBB 90

Markolat MARKOLAT HERRM PRIMERGO DD14BL BAL 120

Nyereg NYEREG SELLE ROYAL  RUGOS

Nyeregcső NYEREGCSÖ 28,6X290 ACÉL FEKETE 

Kerék KERÉK ELSŐ 28x1,75 DUPLAFALÚ ABRONCS+ACÉL AGY

Kerék KERÉK HÁTSO 28X1,75 DUPLAFALÚ ABRONCS+ACÉL AGY

Gumi KÖP 700X38C KENDA K198

Világítás LÁMPA ELSÖ ELEMES

Világítás LÁMPA HÁTSO CSOMTELEMES

Sárvédő SÁRVÉDÖGARN 28" +FLAP +PRIZMA KRÉM

Kitámasztó OLDALTÁMASZ ÁLLITHATO GM KW-06A

Csomagtartó CSOMAGTARTO 28" BUDAPEST B + RÖGZÍTŐLÁB

 

- 4 db (négy darab) Blaupunkt GS 02 Mobiltelefon és eGPS Tracker ingyenes kiszállítással

Blaupunkt GS 02 Mobiltelefon és GPS Tracker

Nagyszerű segítség, ha van valaki vagy valami, amire vigyázni szeretnél!

Por- és cseppálló készülék SOS hívás gombbal és 7 napos készenléti idővel!

Milyen helyzetekre ajánljuk?

 • Ha biztonságban szeretnéd tudni idős szeretted vagy gyermeked.

 • Ha látni szeretnéd, épp merre jár házi kedvenced.

 • Ha gépjárműved mozgását monitoroznád vagy egyszerűen csak könnyebben szeretnéd tudni megtalálni egy nagy parkolóban.

 • Ha utazásnál megnyugvást jelentene számodra pontosan tudni, merre jár a csomagod.

Nyomkövetés és SOS hívás

A Blaupunkt GS 02 e mozgását a hozzá kapcsolódó mobiltelefonos applikáció segítségével tudod a nap 24 órájában nyomon követni.

Az eszközön található SOS gomb segítségével pedig bármikor hívást lehet kezdeményezni róla az előzetesen megadott telefonszámok egyikére riadólánc szerűen: ha az első kontakt nem reagál, a készülék automatikusan tárcsázza a következőt.

A doboz tartalma:

 • GS 02 Mobiltelefon és eGPS tracker,

 • töltőkábel,

 • karpánt ami akár kutya nyakába tehető méretre is tágítható,

 • nyakpánt,

 • műanyag tok a nyakpántra, karpántra való rögzítéshez.

Technikai paraméterek:

 • Méretek: 46 x 42 x 14.5 mm

 • Chipset: MT 2503D

 • ROM: 32 MB

 • GSM 900 / 1800 MHz

 • Akkumulátor: 400 mAh

 • GPS / WiFi / LBS pozicionálás

 • SOS gomb

 • LED indikátor

 • Készenléti idő: 7 nap (a felhasználás módjától függően)

 • Működési idő: 3-5 nap (a felhasználás módjától függően)

Alkalmazás adatai:

 • Elérhető Androidra és iOS-re

 • 3 SOS telefonszám

 • Több felügyeleti fiók egy felhasználóhoz

 • Online / online státusz

 • Követéstörténet

 • Akkumulátor információ

 • Geofence

- Napi 50db ROKSH egyszeri ingyenes kiszállításra jogosító kuponkód.